bgtop
EFEKTIIVNE REAGEERIMINE TARBIJA VAJADUSTELE (ECR)

 

Koos töötamine tarbija soovide parema, kiirema ja odavama täitmise nimel!

ECR on koostööplatvorm kiiresti müüvate tarbekaupade (FMCG - Fast Moving Consumer Goods) tootjate, levitajate, jaemüüjate ja teenusepakkujate vahel ning see on ühisinitsiatiiviks, mis julgustab pikaajalist koostööd äripartnerite vahel üle toiduainete tarnekettide, et olla tarbijale kasulikum, näiteks madalamad hinnad, suurem valik ja parem toodete kättesaadavus.

Üks ECR-i põhiprintsiipe
on see, et läbi põhjaliku koostöö saavad tarnijad ja jaemüüjad identifitseerida koos töötamise võimalusi ja parandada äriprotsesside ning protseduuride efektiivsust, vähendada jäätmeid ja toimida tarneketis uut viisi – et eeliseid saaks jagada tarnijate, jaemüüjate ja tarbijate vahel.

ECR-i missioon
on töötada koos tarbija soovide parema, kiirema ja odavama täitmise nimel ühise äriprotsessiga, mis viib ühiste eelisteni üle väärtusahela.

ECR-i keskendumise alad


ECR on nõudlusahela terviklik äritegevus ning seda esitatakse läbi 13 põhilise edendamiskontsepti, mis on jaotatud 4 fookusa laks: Nõudluse haldamine,Tarnimise haldamine, Võimaldajad ja

Integraatorid.

Definitsioonid ja lisainformatsioon kontseptide kohta on saadaval http://www.globalscorecard.net.

ECR EUROPE
ECR Europe on kaubandus- ja tööstusühing, mis loodi 1994, et muuta toidupoodide sektor tervikuna paremini reageerivaks tarbijate nõudlusele ning soodustamaks ebavajalike kulude eemaldamist tarneketist.

See on ainus Euroopa tasemel olev kooperatsiooni platvorm, mis põhineb pariteedil jaemüüjate ning tootjate vahel tarbekaupade tööstuses, austades ausa konkurentsi seaduseid ja tavasid.

Omades peakorterit Brüsselis, töötab organisatsioon lähedases kooperatsioonis riiklike ECR initsiatiividega enamikes Euroopa riikides. Osalemine Euroopa ja riiklikel tasemel projektides on avatud kõigile suurtele ja väikestele firmadele toidupoodide ja kiiresti kasvavate tarbekaupade sektorites – kaasaarvatud jaemüüjad, hulgimüüjad, levitajad, tootjad, tarnijad, maaklerid ja kolmanda osapoolena teenuste pakkujad, nagu näiteks logistika operaatorid ja elektronandmevahetuse (EDI) pakkujad.

ECR-i väljakutsed ja põhilised eelised
ECR on esitanud väljakutse paljudele olemasolevatele lähenemistele, mis tihti viivad ebaefektiivsuseni. Äripartneritel palutakse teha koostööd, et kasvatada väärtust tarbijale.

Üldised ECR-i eelised
• kiire reageerimine tarbijate vajadustele;
• jäätmete kõrvaldamine ketis & kulude vähenemine;
• parem toodete kättesaadavus ja klienditeeninduse tase;
• terve keti strateegiline ja operatiivne plaanide arendamine;
• efektiivsem inventuuri haldamine ja varade kasutamine;
• kõrgem teeninduse ja toodete tase.

Tarbija eelised
• suurem valik ja mugavam
ostmine
vastavalt vajadustele;
• kaupade defitsiidi piiramine;
• värskemad ja odavamad tooted.

Jaemüüja eelised
• suurem tarbijate lojaalsus;
• paremad turu-uuringud;
• lparemad suhted tarnijatega;
• keti efektiivsuse paranemine.

Tootja eelised
• efektiivne tootmine;
• nõudluse sünkroniseerimine;
• väiksemad kauba defitsiidid;
• tugevam kaubamärgi positsioon;
• kestvad ärisidemed.

ECR Baltic
ECR Baltic on Baltimaade – Läti, Leedu ja Eesti kohalik ECR initsiatiiv. See on mitteäriline, mittetulunduslik vabatahtlik ja mitteametlik partnerlus, mis loodi 2007. a, et tagada koostööplatvorm, soodustada ja harida Baltimaade ärikeskkonda efektiivse reageerimise kohta tarbija vajadustele ning sellega kaasnevaid eeliseid. ECR Baltic töötab kaasjuhtimise süsteemi (üks jaemüüja ja üks tarnija) järgi, mis on täiesti tavaline kõigi ECR riiklike initsiatiivide puhul.

ECR Baltic pakub teile võimalused:
• võrgustumine ja kogemuste jagamine kolleegide ja äripartneritega;
• osalemine töögruppides, seminaridel, koolitustel;
• juurdepääs ECR-i töölehtedele ja tööstuse uuendustele;
• projektide juhtimine ja osalemine FMCG sektori strateegilisel planeerimisel.

ECR Baltic esmased tegevused
ECR teabe tagamine kiiresti müüvate tarbekaupade (FMCG) ringkonnale järgmiste vormidena:
• plenaaristungid ja konverentsid;
• koolitus;
• töögrupid ja praktikumid;
• informatiivsed materjalid;
• projektide loomine ja läbiviimine ning nende tulemuste rakendamine.

ECR Baltic EDI töögrupp
See töögrupp koosneb liikmesettevõtete IT ja logistika juhatajatest ning kutsutud osalejatest tööstusest ja lahenduste pakkujatelt. Põhifunktsiooniks on elektronandmevahetuse (EDI) lahenduste ja nende rahvusvahelistele standarditele vastavuse hindamine, EDI lahenduste nõuete loomine ning parimate EDI protsesside jagamine Baltimaades ja Euroopas.

ECR Baltic Foorum
ECR Baltic Foorum on erineva rolliga juhatajate kohtumise koht, kaasaarvatud tarnekett, kategooriate haldamine, äri, IT ja kõik teised olulised funktsioonid, mis töötavad FMCG sektoris, et jagada kogemusi ja hinnata parimaid tavasid. Eesmärgiks on FMCG sektori arengu kergendamine Baltimaades, teadmiste suunamine ja uute globaalselt eksisteerivate lahenduste rakendamine kohalikul turul.

ECR-I TAVAPRIORITEEDID JA OSKUSED
Süvendage fookust tarbijatele, vahendage kaupa,
mida tarbijad soovivad:

Kategooriate haldamine
Kategooriate haldamine on jaemüüja/tarnija kategooriate haldamise
protsess strateegiliste allüksusena, mis toodab paremaid äritulemusi,
fokuseerides tarbijale väärtuse andmisele.

Optimaalne saadavus riiulitel
(OSA - Optimal Shelf Availability)
OSA on ühe ECR Europe projekti nimi, mille eesmärgiks on läbi müüdud kaupade (OOS - out-of-stocks) esinemise vähendamine tarneketis ning ka riiulil, soovitades erinevaid parendamise vahendeid (nt mõõtmine, juhatuse tähelepanu, turustamine, inventuuri täpsus, ne) ning nende
ühist rakendamist tootjate ja jaemüüjate poolt.

Kliendisuhete haldamine sotsiaalsed ja keskkonnaalased probleemid
(CRM - Customer Relationship Management)
CRM on koostöö korras integreeritud ECR-i nõudluse juhtimisstrateegiasse, mis aitab tootjatel ja jaemüüjatel ühiselt tuvastada ja väärtustada tarbijate/ostjate individuaalseid vajadusi ja suunata oma pakkumised täpselt neile.

Globaalsed standardid (GS1)
GS1 on juhtiv globaalne organisatsioon, mis on pühendunud globaalsete standardite ja lahenduste loomisele ja rakendamisele, et parandada tarne- ja nõudekettide efektiivsust ja nähtavust globaalselt ja sektorite kaupa.

Jaemüügiks sobivalt pakendamine
(RRP - Retail Ready Packaging)
RRP viitab jaekaupade mahutitele ja pakenditele, mida saab kohe või väikese vaevaga panna välja jaetarbimiseks tarbijate poolt.

Raadiosageduslik identifitseerimine
(RFID - Radio Frequency Identification)
RFID on automaatne identifitseerimise meetod, mis tugineb ladustamisele ja kaugjuhtimisel andmete hankimisel seadmete abil, mida nimetatakse RFID etiketid.

Jälitatavus
Jälitatavus viitab võimalusele jälgida kaupa levitusketis partiinumbri või seerianumbri järgi. Jälitatavus on toiduainetööstuses tähtsaks aspektiks, kus see parandab ka toidu ohutsust.

Täiendav tööstuse teave; toome tööstuse ja akadeemikud kokku, et arendada laialdasi ühiseid õppeprogramme tootjatele ja jaemüüjatele:
• Õppeprogrammid laialdase käitumise muutumise kohta üle terve tööstuse - „masiivistamine“:
• Õppeprogrammid edukatele keskastme juhtidele, et neid valmistada paremini ette meie tööstuse juhtimiseks tulevikus.
• Teadmiste puudujääkide identifitseerimine ja uute uuringute algatamine.
• Talentide meelitamine, üliõpilaste harimine.

Arusaama arendamine, et professionaalne ettevõtete vaheliste suhete juhtimine on sama tähtis, kui professionaalne juhtimine firma sees:

Andmete sünkroniseerimine
Käib tehniliste lahenduste kohta andmevahetuse parandamiseks ning toodete põhiandmete haldamist ketis.

Tarnija hallatav inventuur
(VMI - Vendor Managed Inventory)
VMI puhul haldab tarnija kauba tasemeid ja saadavust oma kliendi laos sõltuvalt ennustatavast nõudlusest.

Müügikoha (POS) andmed
(POS - Point of Sales)
POS andmed on kogu informatsioon, mis on saadud ühes kindlas müügikohas (POS) ja loodud ostu hetkel; see sisaldab nii toote, kui ka tarbija kohta käivaid andmeid. Hallatavuse nimel on ECR-i POS andmete haldamise projekt piiratud hetkel ainult toote andmetega.

Ühine planeerimine, ennustamine ja täiendamine
(CPFR - Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment)
CPFR on ECR-i edendamise kontsept, kus kõik tarneketi osalised haldavad ühiselt planeerimist ja ennustamise protsesse ning jagavad vajalikku informatsiooni.

Kaubakadu
(Shrinkage)
Kauba kadumine tarneketis ja hoiustamisel vigade, varguse (firmasisene ja -väline) või tarnija pettuse tõttu, arvestades tarbekaupu ning ka tagastatavaid pakendeid, nagu näiteks alused, kastid jne.

Väljaanded:

- Kategooriajuhtimine - mis see on?

- Balti EUR kaubaaluste hindamise kaart (Eesti, Läti, Leedu)

 

KONTAKT:

ECR Baltic sekretariaat
Edgars Pentjušs (peadirektor)
T: +37126546645
E: info@ecr-baltic.org
www.ecr-baltic.org
www.ecr-europe.org
www.ecr-all.org
www.consumergoodsforum.com

bgtop