bgtop
ECR Baltic saņemtais ERAF atbalsts:

 

ECR Baltic, biedrība ir noslēgusi 19.12.2016 līgumu Nr.SKV-L-2016/1001 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

* * *

Biedrība "ECR Baltic" ir noslēgusi 2015. gada 15. decembrī līgumu Nr. L-ĀTA-15-3758 (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/211) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Baltijas valstu efektīvas pircēju vēlmju novērtēšanas iniciatīvas forums Rīgā un dalība Igaunijas pārtikas izstādes seminārā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

* * *

Biedrība "ECR Baltic" ir noslēgusi 2015. gada 20. jūlijā līgumu Nr. L-ĀTA-15-3103 (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/75/001) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "ECR Baltic dalība Lietuvas tridzniecības forumā 2015. gada 5. martā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

* * *

Biedrība "ECR Baltic" ir noslēgusi 2015. gada 27. aprīlī līgumu Nr. L-ĀTA-15-2771 (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/72/023) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Baltijas Valstu efektīvas pircēju un patērētāju vēlmju novērtēšanas iniciatīvas forums 2014. gada 10.-12. novembrī" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

* * *

Biedrība "ECR Baltic" ir noslēgusi 2014. gada 29. septembrī līgumu Nr. L-ĀTA-14-2377 (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/66/029) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "ECR Baltic dalība Igaunijas tirdzniecības kongresā 2014.gada 8.oktobrī" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

* * *

Biedrība "ECR Baltic" ir noslēgusi 2014. gada 31. jūlijā līgumu Nr. L-ĀTA-14-2299 (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/14/63/019) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "ECR Baltic dalība Lietuvas tirdzniecības forumā 2014.gada 4.martā" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

* * *

Biedrība "ECR Baltic" ir noslēgusi 2013. gada 08. oktobrī līgumu Nr. L-ĀTA-13-1735 (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/13/54/042) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Baltijas Valstu efektīvas pircēju un patērētāju vēlmju novērtēšanas iniciatīvas forums 2013. gada 13.-14. novembrī" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

* * *

Biedrība "ECR Baltic" ir noslēgusi 2013. gada 22. februāri līgumu Nr. L-ĀTA-13-1314 (projekta Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/12/45/053) ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta "Baltijas Valstu efektīvas pircēju un patērētāju vēlmju novērtēšanas iniciatīvas forums Viļņā 2012. gada 7.-8. novembrī" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

* * *

Ieguldījums tavā nākotnē

bgtop